Citify
Beskrivelse
R2

Velkommen til oss!

Ove`s Yamaha Senter ble etablert i 1982. I 2004 ble firmaet kjøpt opp, og ble en del av Gumpen Gruppen.
Ove`s har nå blitt et begrep i bransjen.
 
Fokus på kvalitet og fagkunnskap er det viktigste for oss. 
Vår store kundeskare strekker seg fra Rogaland i vest, til begge Agderfylkene.
 
Vårt mål er å gi alle den personlige servicen som vi etterhvert er blitt så godt kjent for.
 
 
Vårt verdisett: OMTANKE - REDELIGHET - HUMØR - NYTENKENDE.

(Lørdag vinterstengt perioden januar til over påske)